Výstavbu Petržalky započali 2. apríla 1973, kedy položili jej základný kameň (na dnešnom Námestí hraničiarov). Výstavbu rozdelili na viacero častí, ktoré sa stavali na viac etáp. Prvú skupinu súborov stavieb "Háje" stavali v rokoch 1973 – 1979, následne sa výstavba presunula do južnej časti – Lúky a posledná etapa zahŕňala výstavbu časti, na ktorej stála pôvodná dedina Petržalka – Dvory. Posledná etapa výstavby územia "Centrum" mala riešiť hlavnú severo-južnú komunikačnú os a napojenie na veľké centrum Bratislavy. Táto etapa však kvôli prevratu v roku 1989 nebola ukončená a dodnes sa toto územie nepodarilo dobudovať tak, ako bolo naplánované.
Položenie základného kameňa dňa 2. apríla 1972
Základný kameň Petržalky

"Výstavba Petržalky, vyše 150-tisícového mestského sektoru sa stáva skutočnosťou dneška. Dňa 2. apríla 1973 bola táto výstavba za účasti politických a štátnych predstaviteľov slávnostne otvorená. Stavebnomontážne organizácie začali plniť svoje zmluvné záväzky. Petržalka nebude budovaná ako sídlisko v našom tradičnom poňatí, ale ako mestský sektor s početnými celomestskými a nadmestskými funkciami, umiestnený v priamej blízkosti centra Bratislavy."

zdroj: Pamätná kniha obce Petržalky, rok 1973 (Na fotografii pri mikrofóne primátor Bratislavy Ladislav Martinák)


Model projektu vypracovaného Stavoprojektom (foto: archív GIB) Lietavská ulica (foto: archív GIB) Porada nad stavebným plánom (foto: archív GIB) Pohľad z Pečnianskej na mesto (foto: archív GIB)

Most SNP

V decembri roku 1967 položili základný kameň nového mosta cez Dunaj, ktorého výstavba mala byť akýmsi úvodom do výstavby na pravom brehu, teda výstavby Petržalky. V zakladajúcej listine sa píše: "Búrlivý rozvoj cestnej dopravy si vyžiadal premostiť Dunaj v Bratislave, hlavnom meste Slovenska, novým mostom medzi Petržalkou a centrom Bratislavy. Doterajšie spojenie cez provizórny most, vybudovaný v roku 1946 Červenou armádou na mieste vojnou zničeného mosta, sa svojou kapacitou blíži naplneniu. V súlade so smerným územným plánom Bratislavy sme sa rozhodli postaviť most v oblasti Rybného námestia v historicky cennej oblasti mesta tak, aby táto oblasť po dokončení stavby ešte viac vynikla. Nové premostenie umožní rýchlu a bezpečnú vnútromestskú dopravu a po dlhú dobu bude slúžiť medzinárodnej doprave po trase E-15."

(zdroj: Pamätná kniha obce Petržalky, rok 1967, foto: archív GIB)


 

Konferencia o výstavbe Petržalky v hoteli Bratislava, 1983 (foto: archív GIB)

 


Generálny inžinier výstavby hlavného mesta Bratislavy Ing. Vojtko (foto: archív GIB) Výstavba terasového 12-poschodového domu na dnešnej Jungmannovej ulici (foto: archív GIB) Žeriav na Dvoroch (foto: Ľubo Stacho) Zátišia z výstavby (foto: archív GIB) Pohľad na Osuského z Rovniankovej, okolo 1981 (foto: Karol Kleibl)

Paneláreň Mlynské nivy

V panelárni na Mlynských nivách sa vyrábali panely technológiou ZTB, z ktorých sú postavené domy v Ružinove, Rači, alebo Ovsišti. Panely, z ktorých bola postavená takmer celá Petržalka sa vyrábali technológiou NKS (nový konštrukčný systém) v panelárni na Kopčianskej ulici v Petržalke. (foto: archív GIB)


Pohľad z Romanovej. V popredí Ambroseho a Hrobákova ulica (foto: archív GIB) Gercenova ulica (foto: archív GIB) Z výstavby panelových obytných domov na sídlisku Lúky, 1980 (foto: TASR) Pri takom vysokom množstve a tempe výstavby sa nedalo zabrániť montážnym chybám. Na fotografii je zachytené nedostatočné spojenie schodišťového ramena s podestou. (foto: archív GIB)

Dvory – dnešná Kapicova ulica (foto: archív GIB) Lúky – dnešná Budatínska ulica (foto: archív GIB) Zátišia z výstavby (foto: archív GIB) Kontrolná porada na Lúkach (foto: archív GIB)

Pohľad na Romanovu a Osuského z Rovniankovej, okolo 1980 (foto: Karol Kleibl) Pohľad na Ambroseho ulicu z Bradáčovej (foto: archív GIB) Rozostavaný nadjazd na Most SNP (foto: archív GIB) Z výstavby v Ovsišti (foto: archív GIB)

Umelá vyvýšenina

Južne od Petržalky na ceste smerom na Rusovce je vytvorená umelá vyvýšenina, ktorá ukrýva stavebný odpad z asanovanej starej Petržalky a bratislavského podhradia. Veľkú časť odpadu z Petržalky vyvážali aj na neďaleký ostrov Starý háj – do jám, ktoré vznikli pri ťažbe štrku. Kopec je v spodnej časti izolovaný a dômyselný systém základu stavby si prišli pozrieť aj nemeckí a švajčiarski inžinieri. Dnes kopec slúži ako offroadová dráha pre terénne automobily a v jej tesnej blízkosti v súčasnosti stavajú obytnú zónu. (foto: archív GIB)


(foto: archív GIB) Výstavba Domu kultúry Zrkadlový háj, okolo 1985 (foto: Karol Kleibl) Gercenova ulica (foto: archív GIB) Stavba "účka" na Romanovej ulici (foto: archív GIB)

Veľký draždiak, oficiálne nazývaný "Štrkovisko Zrkadlový háj". Ťažil sa tu štrk, ktorý sa používal aj pri výstavbe Petržalky (cesty, chodníky, betónové plochy...). Dnes slúži ako prírodné kúpalisko (foto: Karol Kleibl) Pohľad z Technopolu na Fedinovu (foto: archív GIB) Stavba Mosta hrdinov Dukly, dnes Prístavný most (foto: Ivan Krč) Pohľad z Lietavskej ulice (foto: archív GIB)

Pohľad z Rovniankovej ulice na výstavbu
časti Dvory (zdroj: http://www.ron-del.net)
Porušenie prvkov stavebného plášťa (foto: archív GIB) Pohľad z Bratislavského hradu na Petržalku, okolo 1980 (foto: archív GIB) Pohľad na Osuského z Rovniankovej, okolo 1980 (foto: Karol Kleibl)
Lúky – Vígľašská ulica (foto: archív GIB) Lúky – v pozadí domy na Jasovskej ulici (foto: archív GIB) Romanova ulica (foto: archív GIB) Mánesovo námestie (foto: archív GIB)
 
Kontrolný deň – komisia pred kotolňou (foto: archív GIB) Mánesovo námestie (foto: archív GIB) Pohľad z Rovniankovej ulice na výstavbu časti Dvory (zdroj: http://www.ron-del.net)  

Mapy, ktoré vydávali Investing a Slovenská kartografia počas výstavby Petržalky