Hromadné osídľovanie územia medzi Zrkadlovým hájom a Ovsišťom sa začalo v roku 1978. Prvý dom skolaudovali na dnešnej Romanovej 33 a 35 už 3. 8. 1977. V roku 1978 odovzdali stavbári celkom 4981 bytov. V Petržalke postupne našli nový domov stovky mladých rodín a tisícky ľudí z rôznych kútov Slovenska. Petržalka mala však pred sebou ešte mnoho rokov, aby sa zo staveniska stalo plnohodnotné prostredie pre život a aby sa u novousadlíkov vytvoril vzťah k tomuto miestu.
Dnes má v Petržalke trvalé bydlisko takmer 106 000 obyvateľov (podľa údajov Štatistického úradu ku dňu 31. 12. 2011). Skutočný počet sa však odhaduje na takmer 120 000 obyvateľov.

Pohľad z Vígľašskej ulice – v pozadí domy v Janíkovom dvore (foto: Vladimír Kosorín) Pohľad z Romanovej ulice na juh. Dnes sa na konci ulice nachádza budova Technopolu (foto: Ľubo Stacho) Pohľad na Petržalku, začiatok 70. rokov (foto: archív GIB) Vígľašská ulica (foto: Vladimír Kosorín)

Škôlka na Rovniankovej ulici (foto: Ľubo Stacho) Detské jasle na Hrobákovej ulici (foto: Ľubo Stacho) Škôlka na ulici A. Gwerkovej v Ovsišti (foto: Ľubo Stacho) Škôlka na Hrobákovej ulici (foto: Ľubo Stacho)


"Pri pohľade na budovu školy pár týždňov pred 1. septembrom, málokto veril, že škola bude skutočne otvorená.
Výsledky zo zápisu žiakov signalizovali, že tu, na ulici Béla Kuna v Bratislave Petržalke, treba novú základnú školu a to skôr, ako na Lúkach. Tak odbor školstva Národného výboru Bratislavy požiadal stavbárov bratislavských Pozemných stavieb o presun stavieb, respektíve o zmenu termínov ich dokončenia.
Pre stavbárov to znamenalo presmerovanie kapacít, ľudí aj techniky. ale sľúbili nám, že prvého septembra sa rozcengá zvonec i na tamojšej škole, pozostávajúcej z 29 tried, že do tohto termínu budú hotové prístupové cesty, vonkajší vstupný areál školy, učebne i vestibul."
zdroj a foto: kronika ZŠ Gessayova

Plechový reliéf od autorov Juraja Mihalíka a Michala Studeného bol umiestnený na bočnej fasáde domu na Rovniankovej 15. V roku 2013 ho pri zatepľovaní domu odstránili (foto: Juraj Mihalík) Súsošie Rodina od autora Jána Hučka a zápisnica z odovzdávania diela (zdroj: archív MÚ Petržalka) Monumentálna maľba "mier" od Jozefa Porubčina je poslednou zachovanou z pôvodných siedmych monumentálnych malieb v Petržalk (foto: Karol Kleibl)

Ars panely

3 výškové domy na Krásnohorskej ulici boli zdobené po celej výške pásmi hnedo-bielych vlnovkových panelov. Sochárom Jurajovi Saparovi a Jánovi Vančovi sa podarilo zrealizovať v rokoch 1980 – 82 jedinečný experiment. Navrhli systém tzv. "ars panelov", ktoré boli odliate s použitím špeciálnej oceľovej formy a aj vďaka ústretovosti vtedajšieho riaditeľa panelárne Ing. Hrdličku boli postavené tieto tri jedinečne výtvarne spracované domy z panelov, z ktorých boli niektoré vlnovkovo plasticky tvarované a následne rôznorodo vymaľované hnedou farbou.
Podľa slov jedného z autorov Juraja Saparu: "Hlavným zámerom bolo vytvoriť také riešnie, ktoré by mohlo byť použité v priemyselnej hromadnej pásovej výrobe a aby zároveň bolo možné každý dom riešiť originálnou reliéfnou kompozíciou charakterizujúcou každý dom. Bolo vytvorených niekoľko sád reliéfnych prvkov pre jednotlivé typy panelov aby ich kombináciou mohli vznikať vždy iné reliéfne kompozície. Pre každý prvok bola zhotovená špeciálna oceľová forma vyhovujúca technológii panelárne na opakované použitie v kontinuálnej výrobe liatia panelov. Každý panel, vzhľadom na odlišnú plošnú a reliéfnu konšteláciu musel byť konštrukčne, pevnostne i tepelne vyhovujúci vtedajším technickým normám, čo bolo niekedy tažké dodržať vzhľadom na meniaci sa reliéf jednotlivých panelov."
Aj napriek tomu že systém reliéfneho riešenia panelov bol ocenený na výstave Coneco Krištáľovým pohárom, žiadne iné stavby na Slovensku sa nerealizovali touto metódou. V lete 2012 postupne zmizli pod zateplením všetky tri "vlnovkové domy" (foto: archív GIB)


Červená pošta

Budovu pošty postavili v roku 1980 podľa projektu architektky Oľgy Ondreičkovej. Mohutný jednoduchý objekt pripomína betónový sarkofág. Zaujímavo riešené boli červené lamely po celej dĺžke objektu, z ktorých sa vpredu nad hlavným vchodom vynáral veľký nápis "POŠTA". Lamely najprv prekryli obrovské plachty reklám, až boli pri prestavbe v roku 2011 úplne odstránené (foto: archív GIB)


Farského ulica (foto: archív GIB) Vavilovova ulic (foto: archív GIB) Romanova ulica (foto: archív GIB) Ovsište – ul. Medveďovej (foto: Ľubo Stacho)

Detské ihriská

Súčasťou projektu výstavby sídliska bolo aj riešenie plôch detských ihrísk. Tie boli väčšinou projektované architektami a v každej časti sídliska bolo na začiatku 80. rokov množstvo originálne spracovaných detských ihrísk. Rôzne hojdačky, dômyselné systémy preliezok, reťazových rebríkov a bubnov na behanie sa nachádzali vo viacerých vnútroblokoch.

Ihrisko v "účku" na Romanovej ulici (foto: Ľubo Stacho)   Ihrisko na Bradáčovej ulici (foto: Ľubo Stacho)