Od roku 1973 sa postupne začalo s demoláciou starej Petržalky. Časť "Dvory" bola na rade posledná. S asanáciou domov sa tu začalo až v roku 1983 a zbúraných bolo približne 1800 domov, čo predstavovalo 95% z celkového počtu petržalských domov.
Na fotografiách je zachytený z rovnakého miesta stav pred asanáciou a dnes.